De democratische rechtsstaat


Onze eerste les recht van Wanda. Ik was echt benieuwd hoe het zou lopen en wat voor lesstof we zouden krijgen, maar ook was ik wel een beetje bang dat ik het té moeilijk zou vinden. Ondanks dat ik dat dacht, viel het reuze mee.  

We begonnen met een korte introductie, een voorstelrondje, of je ooit te maken had gehad met de politie en wat we konden verwachten de komende weken. Daarna begon de les pas echt. Het ging over de democratische rechtsstaat, maar wat is dat nou eigenlijk?
Nederland is een democratisch land. Dat betekent letterlijk dat het volk regeert door middel van een volksvertegenwoordiging oftewel een parlement. Het parlement controleert de regering. De regering maakt een wetsvoorstel en het parlement keurt dat goed of fout.

Nederland leeft in een rechtsstaat. Dat is de staat waarin de rechten van burgers door wetten worden beschermd. De bevoegdheid van de overheid staat in de wet. Dus wat de politie allemaal mag, staat in de wet geschreven. De rechterlijke macht controleert dit (dat is dus de rechter). Zij mogen het besluit van de overheid vernietigen of bekrachtigen. Rechters zijn niet de wetgever. Als ze in strijd zijn met de Grondwet, heb je meer dan 50% + 1 stem nodig. Dan heb je nog verkiezingen nodig en tijdens die verkiezingen gaat het parlement stemmen.

De rechterlijke macht valt onder de trias politica. De trias politica wordt ook wel driemachtenleer of scheiding der macht(en) genoemd. Bij de trias politica horen: de rechterlijke macht, de wetgevende macht en de uitvoerende macht. Deze machten houden elkaar in evenwicht. Wanda vertelde ons ook dat er een soort van vierde macht is, genaamd: wet van de openbaarheid (met media en journalisten en zo).
De rechterlijke macht  dit zijn de rechters.
De wetgevende macht  dat is de regering en de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer).
De uitvoerende macht  dit is de regering (waar de koning deel van uit maakt).

De trias politica

De eerste Grondwet werd gemaakt door Thorbecke in 1848. Dat is dus Artikel 1 van de Grondwet en daar staat in geschreven:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Thorbecke

Het was een leerzame les en ik heb er best veel van begrepen. Op naar de volgende les!

You may also like

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *