Multiculturele samenleving

Een multiculturele samenleving staat eigenlijk voor dat verschillende culturen uit verschillende landen vreedzaam naast elkaar bestaan en leven. Nederland is zo’n land: multicultureel. In Nederland leven veel verschillende mensen met verschillende culturen bijeen. 

Omdat we een multicultureel land zijn, betekent het ook dat de mensen hier met de reden naartoe zijn gekomen. Vaak krijg ik naar mijn hoofd toe geslingerd dat ik “op moet rotten naar mijn eigen land”, terwijl ik hier gewoon geboren ben. Ik denk dat mensen uit een andere cultuur/samenleving dit vaak te horen krijgen. Terwijl veel Nederlanders vaak niet weten waarom deze mensen naar Nederland toe zijn gekomen.

Er zijn vier belangrijke punten waarom mensen immigreren naar Nederland:

  1. Kolonialisme – Over de jaren heen heeft Nederland heeft verschillende koloniën gehad. Sinds 1945 zijn deze landen langzamerhand onafhankelijk geworden. Veel mensen uit die koloniën wilden liever in Nederland wonen. Daar was meer werk en/of veiligheid. Er zijn toen veel mensen uit Suriname, Indonesië en de Nederlandse Antillen naar Nederland toe gekomen.
  2. Gastarbeiders – Rond 1950 ging het goed met de Nederlandse economie en was er veel werk te vinden. Rond die tijd woonden er nog te weinig mensen in Nederland om al dat werk te doen. Daarom vroegen veel Nederlandse bedrijven om gastarbeiders te laten werken in Nederland. Eerst kwamen er gastarbeiders uit Italië en Spanje: zij keerden later terug. Een tijd later kwamen er mensen uit Marokko en Turkije. Velen gingen terug, maar een groot deel bleef hier wonen.
  3. Vluchtelingen – Vaak komen deze mensen naar Nederland omdat ze zich niet meer veilig voelen in hun eigen land: er dreigt gevaar, oorlog. Op dit moment komen er veel mensen uit Syrië deze kant op.
  4. Welvaart – Nederland is best een welvarend land. Mensen vluchten niet alleen omdat er oorlog is, maar ook als er bijvoorbeeld armoede is. Deze mensen vluchten uit hun eigen land, omdat ze niet meer in staat zijn om voor zichzelf te kunnen zorgen en voor hun familie. Ze zijn te arm.

Ik vind het belangrijk dat de mensen hier in Nederland er van af weten waarom sommige mensen naar Nederland toe zijn gekomen. Denk hierbij aan: Molukkers, Turken, Marokkanen en Surinamers. Mensen hebben al heel snel een vooroordeel, terwijl ze de feiten niet eens kennen. Vaak wordt er gezegd dat ze terug moeten keren naar hun eigen land, terwijl Nederland in dat land juist voor problemen heeft gezorgd.

Ik vind juist dat we elkaar moeten respecteren zoals we zijn. Dat we begrip moeten tonen voor elkaar. We zijn allemaal mensen, of we het nou samen doen of niet.

You may also like

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *