Ontstaan van geld

hands-462297_1280In de oudheid bestond geld nog niet, mensen ruilen goederen met elkaar. Dat noem je ruilhandel. Voorbeeld: de bakker ruilde zijn brood bij de slager voor vlees. Maar het was niet handig. Een boer kon bijvoorbeeld moeilijk zijn vee verhandelen, omdat het vlees bederft. Een levend varken kun je niet in stukjes verdelen, dus dat is ook niet handig. De vroegste sporen van ruilhandel zijn 4500 jaar oud. Vroeger was zout heel kostbaar. De Romeinse soldaten kregen hun salaris uitbetaald in zout (zout betekent sal in het latijn, daar komt het woord salaris vandaan). Het nadeel van zout als betaalmiddel is dat het goed droog bewaard moest worden om waardevast te blijven en daarnaast is zout vlakbij de zee minder waardevol dan in het binnenland.

Continue Reading

Jongeren en geld

Hoe geven jongeren geld uit? Jongeren van 12 tot en met 14 jaar, zijn op een andere manier met geld(zaken) bezig dan 18-plussers).  De 18-plussers geven geld uit om leuke dingen te kunnen doen. Het is belangrijk om overzicht te houden. Hoeveel geef je nou eigenlijk uit? Is het belangrijk wat je koopt? Heeft het een bepaalde waarde voor jou? 

Continue Reading